SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Vereniging

 

Verenigings en organisatiestructuur 

Momenteel bestaat TWC Reuver uit circa 35 leden. Het is een uiteenlopend gezelschap. De fietsers komen uit alle rangen en standen. Er zijn ambtenaren, bankmedewerkers, chauffeurs, leraren, monteurs,  vutters, werkvoorbereiders, zelfstandigen, aow-er’s en (helaas voor hen) ook enkele werklozen.

Het merendeel van de leden is afkomstig uit de plaatsen Reuver, Swalmen , Beesel en Belfeld. Verder komen zij uit Blerick, Leveroy, Venlo en Mönchengladbach. De leeftijd van de actieve leden varieert van 32 tot 70 jaar.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal steunende – meest oudere – leden.

Het bestuur van TWC Reuver bestaat uit vijf personen en is momenteel als volgt samengesteld:

Gerard Pubben voorzitter 

– mail: gerardpubben@hetnet.nl; tel: (06) 28 20 57 49

Guus Levels secretaris

 – mail: ajtlevels@gmail.com; tel : (06) 30 85 06 49

Paul Cronen penningmeester 

– mail: cronenpaul@gmail.com; tel: (0049) 15 73 450 49 51

Paul Paquay

– mail: paulpaquay@ziggo.nl; tel: (06) 13 78 63 99

bestuurslid vacature

Verder zijn er een drietal commissies binnen de vereniging actief, dit zijn de ATB-commmissie, de Tourcommissie en de Feestcommissie. De ATB-commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijks te organiseren internationale “Maas- en Grenslandtoertocht”, de Tourcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarprogramma en de Feestcommissie organiseert de jaarlijkse feestavond en eventuele andere feestelijke activiteiten.

De vereniging maakt gebruik van twee vrijwillige chauffeurs, die beurtelings bij de fietstochten de volgauto besturen.

1511364_1404988996411552_1744542701_n


© TWC Reuver 2015 - Idee Helje.nl